Användarvillkor

13 september 2023

Användarvillkor

 • 1. INLEDNING

Dessa användarvillkor gäller för www.creativefitness.se. Läs noga igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Creative Fitness Sweden AB med organisationsnummer 5569024002.

Om du inte accepterar våra villkor ska samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras på följande sätt:

Om du har samtyckt till att vi tar in uppgifter om dig, t.ex. om du har köpt ett program eller ställt dig på väntelista, eller laddat ner något så kan du när som helst kontakta oss för att få det borttaget. Du tas då helt bort även från ev. program som du har köpt.

Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar träder i kraft meddelas användarna enligt följande:

Om ändringar görs så kommer det att meddelas på startsidan.


 • 2. SYFTE

Syftet med webbplatsen är e-handel enligt följande:

Försäljning av coachingtjänster såväl enskilt som i grupp, träningsprogram och kostprogram. Ett program kan innehålla en kombination av dessa.


 • 3. EGENDOMSRÄTT TILL WEBBPLATSEN

Webbplatsen ägs samt hanteras av Creative Fitness Sweden AB i egenskap av juridisk person med säte i Norrtälje.


 • 4. ANVÄNDARVILLKOR
 1. a) Det är oacceptabelt att uppträda kränkande, hotfullt, diskriminerande, pornografiskt eller på annat sätt oanständigt på webbplatsen.
 2. b) Användarnas ytterligare skyldigheter:

Om du blir medlem i ett community eller är i en kurs där du kan skriva kommentarer accepteras inte under några omständigheter dåligt beteende och att du håller dig till rådande lagar. Allt material är upphovsrättsskyddat och får inte kopieras eller laddas ned för annat än enskilt bruk.


 • 5. IMMATERIALRÄTT

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användarna tillåts således inte kopiera, distribuera, kommersiellt exploatera, reproducera eller på annat sätt dra nytta från sådant material.


 • 6. BETALNING

Användarnas köp på webbplatsen hanteras och ska betalas enligt nedan.

Checkoutjoy och stripe ansvarar för all betalningshantering och debitering sker enligt följande:

Om ett program köps så erbjuds att betala med kort eller Klarna. Om man blir medlem i ett medlemsskap så erbjuds kortbetalning.


 • 7. PERSONUPPGIFTSPOLICY
 1. a) Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.
 2. b) Personuppgifter som kommer/kan komma att behandlas

Genom att acceptera dessa användarvillkor samtycker användaren till behandling av personuppgifter enligt följande:

Namn, adress, telefonnummer och e-post

Känsliga personuppgifter tillåts inte samlas in och behandlas.

 1. c) Hur personuppgifterna kommer behandlas

Personuppgifterna kommer behandlas till följande syften:

E-post är krävande för att kunna ta del av program och abonnemang. Adress för att kunna skicka uppnådda statusnivåer under vissa program. Telefonnummer för att kunna kontakta om det skulle behövas. Inga uppgifter kommer att säljas eller delas ut.

 1. d) Tredje man

Användarnas personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje man, om det inte krävs p.g.a. tvingande regler, order från domstol eller för att kunna fullfölja konsumenters köp.

 1. e) Period som personuppgifterna kommer sparas

Personuppgifterna får endast sparas så länge det behövs för ändamålet.

 1. f) Kryptering

Webbplatsen har ett SSL-certifikat (Secure Socket Layer) som säkerställer att användarnas personuppgifter överförs på ett säkert och konfidentiellt sätt genom att informationen krypteras.

 1. g) Användarnas rättigheter

Rätt till registerutdrag

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att få ett registerutdrag med bekräftelse på huruvida personuppgifterna är under behandling. Behandlas personuppgifterna har användarna rätt att få tillgång till dem.

Registerutdrag begärs ut av vårt dataskyddsombud Cindy Jönsson över antingen telefon, 0708872796, eller e-post, [email protected].

Registerutdraget lämnas ut i skriftlig form, antingen digitalt eller på post.

Rätt till information och rätt till rättelse

Efter lämnat samtycke har användarna rätt att vända sig till ________ för att få veta vilka personuppgifter som finns lagrade samt få felaktiga uppgifter ändrade. Saknas någon uppgift har användarna även rätt att komplettera dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall kan en person, vars personuppgifter det gäller, kräva att behandlingen av dessa ska begränsas. Så är fallet, t.ex. när personen i fråga redan begärt rättelse p.g.a. felaktiga uppgifter. Under tiden för detta kan då även behandlingen av de felaktiga uppgifterna begränsas.

Dataportabilitet

I vissa fall har en person som lämnat ut sina personuppgifter en rätt att få dessa flyttade till annan, exempelvis medietjänst. Den som först tagit emot personuppgifterna ska då underlätta en sådan överflyttning.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har en person rätt att göra invändningar mot hur hens personuppgifter behandlas. Detta gäller när personuppgifterna behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt till radering

Användarna har en rätt att få sina personuppgifter raderade om så önskas. Det finns undantag då denna rättighet inskränks men i följande fall måste uppgifterna raderas:

- Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlats in för,
- Om samtycket återkallas,
- Om personuppgifterna används för direktmarknadsföring och användaren motsätter sig det,
- Om de inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse att radera informationen,
- Om personuppgifterna har behandlats olagligt,
- Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet,

Önskar en användare få sina personuppgifter raderade ska hen kontakta vårt dataskyddsombud Cindy Jönsson på antingen telefon, 0708872796, eller e-post, [email protected].

Telefontid: Måndag-Fredag 9:00 - 15:00.


 • 8. COOKIES

Webbplatsen använder sig av cookies. Detta innebär att information kan komma att lagras i användarnas webbläsare när de besöker webbplatsen. Syftet med detta är att webbplatsen ska känna igen en användares dator, föra statistik och i sin tur förbättra användarupplevelsen.

En cookie är en liten textfil som gör det möjligt att identifiera en användares kommunikationsmedel utan att lagra personuppgifter. Det finns två olika typer av cookies, tidsbegränsade och sessionscookies. Tidsbegränsade cookies sparas under en längre tid och kan t.ex. användas för att visa användaren sådant innehåll som tidigare missats. Sessionscookies raderas när webbplatsen/webbläsaren stängs ned. Denna typ av cookies kan lagra information såsom valt språk och medför att användare inte behöver välja om detta på nytt varje gång de klickar sig vidare på webbplatsen.

Cookies används på webbplatsen till följande syfte/-n:

Läs ytterligare information på Cookie ikonen

Användaren måste aktivt acceptera att ta emot cookies. Lämnas ingen accept kan användaren stöta på problem på www.creativefitness.se. En person som önskar undvika cookies eller vill bli varnad innan de lagras kan ändra detta själv i inställningarna på sin enhet.


 • 9. ANVÄNDARES AVTALSBROTT

En användare som bryter mot vad som framgår av dessa användarvillor hanteras enligt följande:

Du som användare kan bli tillfälligt avstängd om mindre förteelser sker och permanent avstängd om felaktigt beteende upprepas eller är av grövre art.


 • 10. FRISKRIVNING & ANSVARSBEGRÄNSNING

________ som äger webbplatsen, www.creativefitness.se, friskriver sig från följande juridiska ansvar:

Du är själv ansvarig för att veta om du är i fysiskt och mentalt skick för att delta i något av programmen som erbjuds på creativefitness.se. Jag rekommenderar att du konsulterar en läkare om du är minska osäker.


 • 11. JURISDIKTION

Webbplatsen, www.creativefitness.se, drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag.


 • 12. KONTAKT

Vid frågor som rör webbplatsen och dess innehåll nås vi via e-post [email protected] eller över telefon 0708872796.

Telefontider: Mån-Fre 9:00-15:00.

För frågor gällande behandling av personuppgifter ska vårt dataskyddsombud kontaktas.