Vad rekommenderar WHO till vuxna 18-64 år?

livsstil träning wellness Oct 28, 2022

WHO har utgivit riktlinjer för att hjälpa personer i åldersgruppen 18-64 år att uppnå och bevara god hälsa. Såhär ser de ut: 

  • Att regelbundet vara fysiskt aktiv, alla dagar i veckan.
  • Minska sitt stillasittande.
  • Långa stunder av stillasittande bör avbrytas för någon form av fysisk aktivitet.
  • Pulshöjande fysisk aktivitet i minst 2,5 – 5 timmar per vecka. Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet. Fysisk aktivitet på måttlig intensitet ger en ökad puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
  • Mer fysisk aktivitet.
    • Ytterligare hälsoeffekter kan uppnås med ökad mängd fysisk aktivitet. Per vecka gäller det alltså mer än 300 minuter på måttlig intensitet, eller mer än 150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig- och högintensiv aktivitet i veckan.
    • Ökad mängd fysisk aktivitet på måttlig och hög intensitet minskar även de negativa hälsoeffekterna av långvarigt stillasittande.
  • Muskelstärkande fysisk aktivitet minst två dagar i veckanVuxna bör också ägna sig åt muskelstärkande aktiviteter på måttlig eller hög intensitet under minst två dagar i veckan. Aktiviteterna bör involvera kroppens alla större muskelgrupper.

Texten ovanför är tagen från folkhälsomyndighetens hemsida och som det står på deras hemsida: Lite aktivitet är bättre än ingen alls.

Hur står du dig mot deras rekommendationer? Jag tror att som så mycket annat kan det vara svårt att komma igång utan en plan. Det är också viktigt att hitta en rörelseform man tycker är roligt. 

Tips: Sätt olika mål för dig själv. Det kan vara t.ex. om du klarar att springa 1 km i dagsläget kan det vara ett mål att klara 1,5 km. Eller kolla sitt styrkeläge på gymmet, klarar du 5 kg i bicepscurl kan ett första styrke mål vara att klara 6 kg. Ta gärna hjälp av en personlig tränare för att få ett upplägg utifrån din nivå.

Lycka till!

Cindy

Osteopat, PT & Kostrådgivare